Skip to main content

Obres públiques de diversa índole

Obres públiques de diversa índole
parc d'oci, pista poliesportiva, camp de futbol, camp de basquet

Parcs d'oci

Pavello esportiu per municipis / ajuntaments

Pavellons esportius

Cases de cultura per a municipis i ajuntaments

Cases de cultura

Sanejaments industrials d'aigua, clavagueram

Sanejaments

Sanejaments industrials d'aigua, clavagueram

Voreres

Obra rellevant

Reparació de voreres a una urbanització

Hem treballat a la urbanització de Les Clotes de Sant Quirze Safaja per a la reparació de les voreres malmeses amb un acabat de llosa de pedra natural.

Actuació realitzada per a recuperar el bon estat de l'urbanització, la bona accessibilitat i la seguretat de la via pública.

Casa aïllada Mas Codina - constructora habitatges Casa aïllada Mas Codina - constructora habitatges
Casa aïllada Mas Codina - constructora habitatges Casa aïllada Mas Codina - constructora habitatges
Bloc de pisos Mas Codina - constructora habitatges Bloc de pisos Mas Codina - constructora habitatges
Bloc de pisos Mas Codina - constructora habitatges Bloc de pisos Mas Codina - constructora habitatges